Присвоєння рейтингу фінансової стійкості на рівні uaАА- — ПРОВІДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ

← Всі публікації

Присвоєння рейтингу фінансової стійкості на рівні uaАА-

Публікація від 09.06.21

 

4 червня РА «Стандарт-Рейтинг» (Україна) прийняло рішення про присвоєння кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості страховика Приватному акціонерному товариству «Страхова компанія «ПРОВІДНА» за національною шкалою на рівні uaAА-.

Даний рівень рейтингу на момент присвоєння, на думку Агентства, є найвищим з можливих за національною шкалою для страхових компаній, зареєстрованих в Україні. Страховик з рейтингом uaAA- характеризується дуже високою фінансовою стійкістю в порівнянні з іншими українськими страховиками.

Приймаючи рішення про присвоєння рейтингу, Агентство спиралось зокрема на наступні висновки:

1. Страховик характеризується прибутковою діяльністю (прибуток за 2020 рік склав 93,849 млн грн), достатнім рівнем покриття власним капіталом зобов’язань та високим рівнем забезпеченості ліквідними активами. У 2021 році ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» продовжила збільшувати обсяги бізнесу.

2.  За підсумками 2020 року та першого кварталу 2021 року Компанія, не дивлячись на складну макроекономічну ситуацію і зниження рівня ділової активності в країні, викликані COVID 19, продемонструвала хороший приріст показників ділової активності.

Зокрема, брутто-премії Страховика в 2020 році порівняно з 2019 роком виросли на 10,90% до 841,116 млн грн, а за підсумками першого кварталу 2021 року порівняно з аналогічним періодом 2020 року збільшились на 37,69% до 340,32 млн грн.

В 2020 році ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» переважну частку брутто-премій (66,81%) отримала від юридичних осіб.

3. Впродовж 2020 року та першого кварталу 2021 року Страховик продовжив реалізацію стратегії, спрямованої на скорочення в портфелі збиткових видів обов’язкового страхування, зокрема ОСЦПВ, і збільшення частки добровільного медичного страхування.

4. ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» має високий рівень перестрахового забезпечення і співпрацює з перестраховиками-резидентами, які мають рейтинг фінансової стійкості від уповноважених національних рейтингових агентств на рівні не нижче uaАА.

5. Страховик в повному обсязі виконував вимоги діючого законодавства щодо страхових резервів.

6. Ключовим акціонером ПрАТ "СК "ПРОВІДНА" є IIC Ukraine B.V. (Нідерланди), якому належить 99,999692% акцій Страховика, а кінцевим бенефіціарним власником є Вестерлакен Віллем Якоб. У вересні 2019 року IIC Ukraine B.V. поповнив капітал ПрАТ "СК "ПРОВІДНА" на 186,930 млн. грн, чим на практиці підтвердив свою готовність надавати Компанії зовнішню підтримку.

Страхова компанія «ПРОВІДНА» працює на ринку України з 1995 року.
99,999% акцій СК «ПРОВІДНА» належать IIC Ukraine B.V. (Нідерланди).

Сьогодні СК «ПРОВІДНА» — одна з найбільших компаній українського страхового ринку, якій довіряють понад 1 мільйон її страхувальників, значна частина яких — це великі міжнародні та вітчизняні компанії, посольства зарубіжних країн.

СК «ПРОВІДНА» має цілодобову медичну диспетчерську службу, 22 регіональні центри медичного асистансу і власну договірну мережу, яка налічує понад 4 800 медичних та аптечних закладів, більшість з них — в регіонах. Протягом останніх років ПРОВІДНА є лідером на українському ринку ДМС, посідаючи перші місця у професійних рейтингах як за обсягами зборів страхових премій, так і за обсягами виплат страхових відшкодувань своїм клієнтам.

На 2021 рік пріоритетними завданнями ПРОВІДНОЇ як і раніше залишаються виконання зобов'язань перед клієнтами, партнерами, співробітниками компанії, а також утримання високого рівня задоволеності клієнтів якістю обслуговування в компанії.