← Всі публікації

Підтвердження рейтингу фінансової стійкості на рівні uaАА-

Публікація від 07.12.21

 

Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг/рейтинг фінансової стійкості страховика Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРОВІДНА» за національною шкалою на рівні uaAА-.

Страховик з рейтингом uaAА- характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рейтингова оцінка Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРОВІДНА» оновлювалась виходячи з аналізу роботи Компанії за 9 місяців 2021 року.

Приймаючи рішення про підтвердження рейтингу, Агентство спиралось зокрема на наступні висновки:

1. ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» за перші три квартали 2021 року зібрала 956,1 млн грн валових премій, що на 43,63% перевищило обсяг премій за аналогічний період 2020 року.

Помітний приріст обсягів валового бізнесу Страховика в умовах дії карантинних обмежень позитивно оцінюється Агентством.

2. Показники ділової активності ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» в аналізованому періоді продемонстрували висхідну динаміку. Так, чисті премії Страховика виросли на 43,71% до 952,2 млн грн, а зароблені премії – на 33,94% до 808,3 млн грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності за аналізований період 2021 року склав 77,487 млн грн, а чистий прибуток становив 74,345 млн грн.

3. В період з 01.01.2021р. по 01.10.2021р. балансові показники Страховика продемонстрували зростаючу динаміку:

Активи збільшились на 35,12% до 966,5 млн грн;
Власний капітал виріс на 25,40% до 366,4 млн грн;
Зобов’язання збільшились на 41,83% до 600,1 млн грн;
Грошові кошти та їх еквіваленти виросли на 152,26% до 148,97 млн грн.

Страховик дотримувався критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.

Проаналізувавши діяльність ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» за 9 місяців 2021 року, РА «Стандарт-рейтинг» відмічає:

— Істотний приріст показників ділової активності;
— Вагомий обсяг прибутку;
— Хороший рівень покриття зобов’язань власним капіталом;
— Високий рівень забезпеченості ліквідними активами.  

 

Страхова компанія «ПРОВІДНА» працює на ринку України з 1995 року.
99,999% акцій СК «ПРОВІДНА» належать IIC Ukraine B.V. (Нідерланди).

Сьогодні СК «ПРОВІДНА» — одна з найбільших компаній українського страхового ринку, якій довіряють понад 1 мільйон її страхувальників, значна частина яких — це великі міжнародні та вітчизняні компанії, посольства зарубіжних країн.

СК «ПРОВІДНА» має цілодобову медичну диспетчерську службу, 22 регіональні центри медичного асистансу і власну договірну мережу, яка налічує понад 4 800 медичних та аптечних закладів, більшість з них — в регіонах. Протягом останніх років ПРОВІДНА є лідером на українському ринку ДМС, посідаючи перші місця у професійних рейтингах як за обсягами зборів страхових премій, так і за обсягами виплат страхових відшкодувань своїм клієнтам.

На 2021 рік пріоритетними завданнями ПРОВІДНОЇ як і раніше залишаються виконання зобов'язань перед клієнтами, партнерами, співробітниками компанії, а також утримання високого рівня задоволеності клієнтів якістю обслуговування в компанії.