← Всі публікації

АКЦІЯ «МОЇ ЩАСЛИВІ 25» З НАГОДИ 25-РІЧЧЯ СК «ПРОВІДНА»

Публікація від 04.09.20

Офіційні умови Акції
«Мої щасливі 25» (далі - Умови)

 

1. Організатор Акції:

1.1. Ініціатором та організатором Акції «Мої щасливі 25» (надалі – Акція) є Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «ПРОВІДНА» (далі — СК «ПРОВІДНА»).

1.2. Місцезнаходження СК «ПРОВІДНА»: пр. Повітрофлотський, 25, м. Київ, 03042, Україна. Адреса для листування: бульв. Тараса Шевченка, 37/122, м. Київ, 01032, Україна, тел.: (044) 492-18-18

2. Тривалість та територія проведення Акції:

2.1. Акція  триває з 04 вересня до 28  вересня 2020 року включно (далі за текстом — «Період проведення Акції»).

2.2. Акція проводиться на всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та території Донецької та Луганської областей на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

 3. Учасники Акції:

3.1. Учасниками Акції по добровільному страхуванню майна можуть бути страхувальники – фізичні особи, які в Період проведення Акції мають намір укласти договір страхування зі строком дії 1 рік із загальним страховим платежем у розмірі від 350 грн. за одним із наступних страхових продуктів:

«ПРОВІДНА Квартира Універсал»;

«ПРОВІДНА Будинок Універсал»;

«Квартира в безпеці».

3.2. Учасниками Акції по добровільному страхуванню транспортних засобів можуть бути страхувальники – фізичні та юридичні особи, які в Період проведення Акції мають намір укласти договір страхування зі строком дії 1 рік за одним із наступних страхових продуктів:

«Провідна Автокласика»;

«Провідна VIP».

3.3. Учасниками Акції по добровільному страхуванню медичних витрат можуть бути страхувальники – фізичні особи, які в Період проведення Акції мають намір укласти договір страхування за страховим продуктом:  

«Добровільне комплексне страхування подорожуючих за межами України» 

3.4. Учасниками Акції по добровільному страхуванню від нещасних випадків можуть бути страхувальники – фізичні особи, які в Період проведення Акції мають намір укласти договір страхування за страховим продуктом:

«Добровільне страхування від нещасних випадків НВ» .

 

3.5. Страхувальниками за Умовами не можуть бути штатні працівники Товариства та члени їх сімей.

4.     Порядок застосування Умов Акції:

 

4.1. На Період проведення Акції встановлюються акційні ціни (страховий платіж) при укладенні договорів страхування  за страховими продуктами, зазначеними у п.п. 3.1.- 3.3 даних Умов.

4.2. Зазначені Умови застосовуються:

4.2.1 за продуктами зазначеними в п.п. 3.1, 3.2. - до договорів страхування, які укладені, сплачені в повному обсязі без застосування розстрочки та (або) відстрочки страхового платежу та вступили в дію в зазначений Період проведення Акції.

4.2.2 за продуктами зазначеними в п.п. 3.3, 3.4. -  до договорів страхування, які укладені, сплачені в повному обсязі без застосування розстрочки та (або) відстрочки страхового платежу.

4.3 Основною складовою цих Умов є застосування спеціального коефіцієнту для визначення акційної ціни страхових продуктів.

4.4 Страховий тариф за цими Умовами визначається шляхом множення розрахункового страхового тарифу на спеціальний коефіцієнт:

Значення спеціального коефіцієнту

Страховий продукт

до 0,75

«ПРОВІДНА Квартира Універсал»

до 0,75

«ПРОВІДНА Будинок Універсал»

до 0,75

«Квартира в безпеці»

 

до 0,75

«Провідна Автокласика»

до 0,75

«Провідна VIP»

до 0,75

Добровільне комплексне страхування подорожуючих за межами України 

до 0,75

Добровільне страхування від нещасних випадків НВ