РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

 Повне найменування: 
Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «ПРОВІДНА»

Відомості про державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань:
Дата державної реєстрації Товариства – 30.06.2004 року;

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 1 073 120 0000 000762.

Відомості про місцезнаходження:
03049, м. Київ, Солом’янський район, Повітрофлотський проспект, буд. 25, код території за КОАТТУ 8038900000.

Відомості про включення ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» до Державного реєстру фінансових установ

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»: https://providna.ua/

Перелік фінансових послуг, на надання яких має право  СК «ПРОВІДНА»

Перелік осіб, які надають посередницькі послуги ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»

Інформація про умови та порядок надання фінансових послуг ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»

Відомості про режим робочого часу ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»

Відомості про відокремлені підрозділи:
Товариство не має відокремлених підрозділів.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації:
Провадження у справі про банкрутство не порушувалось, процедура санації не застосовувалась

Відомості про початок процедури ліквідації надавача фінансових послуг:
Рішення про ліквідацію не приймалося.

Річна фінансова звітність

Основні показники діяльності «СК «ПРОВІДНА»

Відомості про склад Наглядової ради та Правління ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»

Інформація про основні показники діяльності ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»

Публічні оферти та договори страхування

Кодекс корпоративного управління ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»

Звіт про корпоративне управління ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»

Інформація для клієнта відповідно до вимог ст. 12, 12-1 Закону України «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг»

Відомості про власників істотної участі та про остаточних ключових учасників у структурі власності надавача фінансових послуг (інформація не розміщується на час дії воєнного стану відповідно до п.2011 постанови Правління НБУ від 06.03.2022 №39)

Схематичне зображення структури власності (інформація не розміщується на час дії воєнного стану відповідно до п.2011 постанови Правління НБУ від 06.03.2022 №39)

З усіх питань щодо захисту персональних даних
звертайтеся за номером (044) 492-18-18 або надсилайте звернення на адресу info@providna.com.ua.

Порядок проведення конкурсу щодо вибору аудитора

УМОВИ КОНКУРСУ (ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ) 22.08.2022

АРХІВ