Страхування залізничного транспорту

Договір страхування можуть  придбати юридичні та фізичні особи, у тому числі суб’єкти підприємницької діяльності, які є власниками залізничного транспорту, розпоряджаються або користуються ним за договорами найму, оренди або лізингу тощо.  Також оформити страховий поліс можуть  особи, які прийняли залізничний транспорт для ремонту, транспортування, зберігання або в заставу.

Договір страхування можуть укласти:
- юридичні й фізичні особи, у тому числі суб’єкти підприємницької діяльності, які є власниками залізничного транспорту, розпоряджаються або користуються ним згідно з умовами договорів найму, оренди, лізингу тощо;
- особи, які прийняли залізничний транспорт для ремонту, транспортування, зберігання або в заставу.

Страхуванню підлягають технічно справні й зареєстровані відповідно до державних стандартів:
- локомотиви (електровози, тепловози, паровози, газотурбовози, мотовози тощо);
- моторвагонний рухомий склад (електросекції, дизель-поїзди, турбопоїзди, акумуляторні поїзди тощо) або його окремі одиниці;
- вантажний вагонний парк (піввагони, платформи, цистерни, криті, ізотермічні вагони, вагони спеціального призначення, рефрижератори тощо);
- пасажирський вагонний парк (вагони пасажирські, багажні, поштові, багажно-поштові, службові, вагони-ресторани, вагони спеціального призначення тощо).

Страхові ризики - події, що можуть призвести до пошкодження, знищення або втрати залізничного транспортного засобу:
- порушення безпеки руху;
- пожежа або вибух;
- стихійні лиха, а також природні явища незвичайного для даної місцевості характеру;
- наїзд незалізничних транспортних засобів, або падіння пілотованих літальних апаратів, їхніх частин, уламків;
- протиправні дії третіх осіб:
- пошкодження, знищення залізничного транспорту;
- крадіжки зі зламом, грабіж, розбій.

За згодою сторін договір страхування може покривати ризики пошкодження, повного конструктивного знищення й повного знищення засобів залізничного транспорту, викликаних під час:
- випробувань транспортного засобу або його агрегатів;
- навчання персоналу з метою одержання допуску до керування транспортним засобом.

Розмір страхової суми визначається на підставі дійсної, балансової або заявленої вартості транспортного засобу.

Франшиза
Договором страхування може бути передбачена безумовна франшиза – частина збитку, яку ПРОВІДНА не відшкодовує і яка у всіх випадках віднімається від суми страхового відшкодування.

Розмір страхового платежу залежить від розміру страхової суми й величини страхового тарифу, що визначається на підставі:
- типу й моделі транспортного засобу;
- технічного стану й строку експлуатації транспортного засобу;
- виду діяльності Страхувальника;
- переліку страхових ризиків;
- наявності систем безпеки;
- розміру франшизи;
- території й строку дії договору страхування;
- умов сплати страхового платежу;
- інших чинників, що впливають на ступінь страхового ризику.

Сплата страхового платежу можлива декількома частинами.

Строк дії договору страхування - до 1 року.

Територія дії договору страхування - Україна.

За згодою сторін можливе розширення території дії Договору на країни СНД та Європи.

Розмір страхового відшкодування визначається в межах страхової суми з урахуванням умов договору страхування, виходячи з розміру фактичного збитку.

 

Замовленння консультації
Страхування залізничного транспорту
для юридичних осіб