Страхування загальноцивільної відповідальності

За цим продуктом може бути застрахована відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності за нанесення  шкоди третім особам і (або) їх майну.

Договір страхування можуть придбати: - торгівельні підприємства і організації (торгівельні центри, ринки і ін..);
- підприємства сфери обслуговування (перукарні, салони краси і ін..);
- підприємства (організації), які експлуатують офісні та адміністративні будівлі, приміщення;
- заклади сфери освіти;
- промислові підприємства тощо.

Договір страхування можуть укласти юридичні особи, фізичні особи – підприємці (як резиденти, так і нерезеденти України), які в процесі діяльності можуть заподіяти шкоду життю, здоров’ю або майну третіх осіб:
- торгові підприємства і організації (торгові центри, ринки тощо);
- підприємства сфери обслуговування (перукарні, салони краси тощо);
- підприємства (організації), що експлуатують офісні і адміністративні будівлі і приміщення;
- освітні установи;
- виробничі підприємства;
- інші організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Страхуванню підлягають майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з його зобов’язанням згідно з чинним законодавством України відшкодувати шкоду, заподіяну життю, здоров’ю або майну третіх осіб, й інші витрати, пов’язані зі страховими випадками, що настали в процесі господарської діяльності.

Страховим випадком є факт виникнення у Страхувальника зобов’язання відшкодувати, згідно з чинним законодавством України шкода, заподіяну в результаті своєї діяльності:
- життю, здоров’ю фізичних осіб (смерть, тілесні ушкодження або інші розлади здоров’я, що призвели до зниження або втрати працездатності);
- майну фізичних або юридичних осіб.

Розмір страхової суми встановлюється за згодою сторін з урахуванням індивідуальних характеристик об’єкта, його площі, кількості об’єктів, щодо яких укладається договір страхування, максимального розміру шкоди, яку Страхувальник може заподіяти третім особам, вимог чинного законодавства України тощо.

У договорі страхування у межах загальної страхової суми (агрегатного ліміту відповідальності) можуть бути передбачені ліміти відповідальності ПРОВІДНОЇ за:
- одним страховим випадком;
- видами шкоди, що може бути заподіяна третім особам;
- відшкодуванням претензійних витрат тощо.

Франшиза
Договором страхування передбачена безумовна франшиза – частина збитку, яку ПРОВІДНА не відшкодовує і яка у всіх випадках віднімається від суми страхового відшкодування.

Розмір франшизи встановлюється у відсотках від страхової суми або в абсолютній сумі за страховим випадком, на кожну потерпілу третю особу тощо.

Страховий платіж визначається виходячи з розміру страхової суми і величини розрахованого страхового тарифу, який залежить від:
- специфіки діяльності Страхувальника;
- розміру франшизи;
- строку дії Договору страхування;
- періодичності сплати страхового платежу тощо.

Розстрочка страхового платежу – можливість сплати платежу декількома частинами.

Строк дії Договору – до 1 року.

Території дії Договору страхування – адреса, за якою проводиться господарська діяльність.

Документи, необхідні для укладення договору страхування:
- письмова заява Страхувальника;
- ліцензія на провадження зазначеного виду діяльності;
- інформація про об’єм послуг, що надаються;
- інша інформація на запит ПРОВІДНОЇ.

Страхове відшкодування виплачується у розмірі понесених третіми особами реальних збитків.

При заподіянні шкоди життю або здоров’ю третіх осіб до суми страхового відшкодування включаються і підлягають відшкодуванню:
- витрати на відшкодування заробітку (доходу), втраченого потерпілою третьою особою внаслідок розладу здоров’я;
- витрати на відновлення здоров’я потерпілою третьої особи: доставлення, розміщення, діагностика, лікування і реабілітація у відповідній установі охорони здоров’я, медичний догляд, лікування в домашніх умовах, придбання медикаментів;
- частина заробітку (доходу), яку у разі смерті потерпілої третьої особи втратили непрацездатні особи, які були на її утриманні або мали право на одержання від неї такого утримання;
- витрати на поховання у разі смерті потерпілої третьої особи, що визначаються у розмірі необхідних і доцільних витрат на підставі документів, що їх підтверджують, і відшкодовуються особі, яка їх здійснила.

У разі знищення або пошкодження майна третіх осіб відшкодуванню підлягає реальний збиток:
- при знищенні майна - у розмірі його дійсної вартості на день настання страхового випадку, з відрахуванням зносу і вартості залишків майна, придатних для подальшого використання або реалізації;
- при пошкодженні майна - у розмірі витрат на його відновлення до стану, в якому майно перебувало до настання страхового випадку.

Додатково за договором страхування можуть бути відшкодовані:
- необхідні витрати на запобігання або зменшення розміру збитку внаслідок страхового випадку;
- необхідні і доцільні витрати Страхувальника за письмової згоди Страховика на з’ясування обставин, причин настання страхового випадку, а також суми збитку;
- претензійні витрати Страхувальника: претензійні (досудові), судові та інші витрати, яких Страхувальник зазнав за попередньою письмовою згодою Страховика для розслідування, врегулювання претензії, захисту або внаслідок проведення судового розгляду.

Якщо у Вас виникли питання, зателефонуйте до нашого контакт-центру: