Річні звіти

2017

Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Аудиторський висновок

 

2016

Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Аудиторський висновок

 

2015

Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Аудиторський висновок

 

2014

Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Аудиторський висновок

 

2013

Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Аудиторський висновок

 

2012

Річний звіт
Звіт про фінансові результати
Баланс
Аудиторський висновок
Звіт про власний капітал
Звіт про рух грошових коштів

 

2011

Звіт про фінансові результати
Баланс
Аудиторський висновок
Звіт про власний капітал
Звіт про рух грошових коштів
Примітки до річної фінансової звітності