Медична допомога он-лайн

 

ОФІЦІЙНІ УМОВИ АКЦІЇ
«Медична допомога он-лайн»

1. Організатор Акції:

1.1. Ініціатором та організатором Акції «Медична допомога он-лайн» (надалі – Акція) є Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «ПРОВІДНА» (далі — СК «ПРОВІДНА»).

1.2.  Місцезнаходження СК «ПРОВІДНА»: пр. Повітрофлотський, 25, м. Київ, 03042, Україна. Адреса для листування: бульв. Тараса Шевченка, 37/122, м. Київ, 01032, Україна, тел.: (044) 492-18-18.

 2. Тривалість та територія проведення Акції:

2.1. Акція триває з 01 квітня до 31 травня 2022 року включно (далі за текстом — «Період проведення Акції»).

2.2. Акція проводиться на всій території України, крім території Автономної Республіки Крим та території Донецької та Луганської областей, на  яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.

 

3. Учасники Акції:

Учасниками Акції можуть бути страхувальники – дієздатні фізичні особи, які в Період проведення Акції мають намір укласти договір добровільного медичного страхування за продуктом «ТУРБОТА ОН-ЛАЙН+» зі строком дії 6 місяців або 1 рік.

4. Порядок застосування Умов Акції:

4.1. Умови Акції застосовуються до договорів страхування, які укладені за продуктом «ТУРБОТА ОН-ЛАЙН+», сплачені в повному обсязі в зазначений Період проведення Акції та вступили в дію до 15 червня 2022 року включно.

4.2. Умови Акції:

4.2.1. Застраховані особи за такими договорами мають можливість отримати від «Лікар Онлайн» дистанційних консультацій лікаря 24/7 протягом 1 (одного) місяця після закінчення строку дії договору страхування.

4.2.2. Для визначення акційної ціни страхового продукту до страхового тарифу за договором страхування застосовується спеціальний коефіцієнт.

4.3. Укладання договорів страхування на Акційних умовах, здійснюється при наявності  попереднього Андерайтерського висновку.

 5. Інформування щодо Умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення цих Умов на інтернет-сторінці СК «ПРОВІДНА» providna.ua та в кожному офісі СК «ПРОВІДНА».