БЕЗКОШТОВНИЙ МІСЯЦЬ ЛІКАР ОН-ЛАЙН — ПРОВІДНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ

БЕЗКОШТОВНИЙ МІСЯЦЬ ЛІКАР ОН-ЛАЙН

Офіційні умови акції
«БЕЗКОШТОВНИЙ МІСЯЦЬ ЛІКАР ОН-ЛАЙН»

АКЦІЮ ЗАВЕРШЕНО

1. Організатори Акції:

1.1. Ініціаторами та організаторами (співорганізаторами) акції «Безкоштовний місяць Лікар Он-лайн» (далі — Акція) є Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «ПРОВІДНА» (далі — СК «ПРОВІДНА») та Товариство з обмеженою відповідальністю «Лікар Онлайн» (далі — «Лікар Онлайн»).

1.2. Адреса СК «ПРОВІДНА»:
пр-т Повітрофлотський, 25, м. Київ, 03049, Україна, тел.: (044) 492-18-18. Адреса для звернення: б-р Тараса Шевченка, 37/122, м. Київ, 01032, Україна.

1.3. Адреса «Лікар Онлайн»:
04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 10, оф. 10.

2. Тривалість та територія проведення Акції:
2.1. Акція діє у період з 01 квітня 2020 року по 30 квітня 2020 року включно (далі — Період проведення Акції).
2.2. Територія проведення акції – Україна, крім території АР Крим та територій, на яких органи державної влади не здійснюють свої повноваження.

3. Учасниками Акції можуть бути:
3.1. Дієздатні фізичні особи (в тому числі фізичні особи-підприємці) та юридичні особи, які протягом Періоду проведення Акції уклали: один або декілька договорів добровільного комплексного страхування: медичного страхування та страхування від нещасних випадків «Турбота Он-лайн» (далі - «Турбота Он-лайн») або один або декілька договорів добровільного комплексного страхування: медичного страхування та страхування від нещасних випадків «Турбота Он-лайн+» (далі - «Турбота Он-лайн+»).

4. Порядок застосування Умов Акції:
4.1. У разі укладення учасниками Акції, зазначеними в п.3.1. цих Умов, з 01 квітня 2020 року по 30 квітня 2020 року договорів страхування «Турбота Он-лайн» або «Турбота Он-лайн+», застраховані особи за такими договорами мають можливість безкоштовного отримання від «Лікар Онлайн» дистанційних консультацій лікаря 24/7 протягом 1 (одного) місяця після закінчення строку дії договору страхування.

5. Інші умови
5.1. Страховий платіж за договорами страхування, укладеними у Період проведення Акції, повинен бути сплачений у Період проведення Акції.
5.2. У разі недотримання вимог, зазначених у п. 5.1 цих умов Акції, укладені договори страхування не підпадають під застосування Акції.
5.3. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов Акції, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими умовами Акції, остаточне рішення приймається СК «ПРОВІДНА» та «Лікар Онлайн». Рішення організаторів Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.
5.4. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з умовами Акції та зобов’язуються їх виконувати.
5.5. Інформування щодо умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення умов Акції на сайті СК «ПРОВІДНА» https://providna.ua. Консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефоном: 0-800-30-10-30 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні) та в офісах СК «ПРОВІДНА».