Акція "З ПРОВІДНОЮ ДО ПЕРЕМОГИ"

З НАГОДИ 27-РІЧЧЯ СК «ПРОВІДНА»

Офіційні умови Акції
«
З ПРОВІДНОЮ - до ПЕРЕМОГИ!» (далі - Умови)

1. Організатор Акції:

1.1. Ініціатором та організатором Акції «З ПРОВІДНОЮ - до ПЕРЕМОГИ!» (надалі – Акція) є Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «ПРОВІДНА» (далі — СК «ПРОВІДНА»).

1.2. Місцезнаходження СК «ПРОВІДНА»: пр. Повітрофлотський, 25, м. Київ, 03042, Україна. Адреса для листування: бульв. Тараса Шевченка, 37/122, м. Київ, 01032, Україна, тел.: (044) 492-18-18. 

 

2.  Період та територія проведення Акції:

2.1. Період проведення Акції з 01 вересня до 30 вересня 2022 року включно (далі за текстом — «Період проведення Акції»).

2.2. Акція проводиться на всій території України, крім окупованої території, території, на якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють, або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.

 

 3.      Учасниками Акції можуть бути:

3.1. Страхувальники –  дієздатні фізичні особи, які в Період проведення Акції мають намір укласти договір добровільного страхування майна зі строком дії 1 рік із загальним страховим платежем у розмірі від 500 грн. за одним із наступних страхових продуктів:

·       «ПРОВІДНА Квартира Універсал»;

·      «ПРОВІДНА Будинок Універсал»;

·      «Квартира в безпеці».

В акції не приймають участі будинки з дерев'яними конструкціями, страхова сума по яким перевищує 1,5 млн. грн.

3.2. Страхувальники – дієздатні фізичні та юридичні особи, які в Період проведення Акції мають намір укласти договір добровільного  страхування транспортних засобів зі строком дії 1 рік за одним із наступних страхових продуктів:

·       «Провідна Автокласика»;

·       «Провідна VIP».

3.3. Страхувальники – дієздатні фізичні та юридичні особи, які в Період проведення Акції мають намір укласти договір добровільного страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів зі строком дії 1 рік за одним із наступних страхових продуктів:

·     Добровільне страхування відповідальності власників транспортних засобів (код продукту – 1202, 1208).

3.4. Страхувальники – дієздатні фізичні особи, які в Період проведення Акції мають намір укласти договір добровільного  страхування від нещасних випадків зі строком дії 1 рік із загальним страховим платежем у розмірі від 350 грн. за страховим продуктом:

·      «Добровільне страхування від нещасних випадків НВ-1 (код продукту – 2015, 2016).

3.5. Страхувальники – дієздатні фізичні особи, які в Період проведення Акції мають намір укласти договір комплексного добровільного медичного страхування  та страхування від нещасних випадків за страховим продуктом:

·      «Захист+» (код продукту - 2512, 2513).

3.6. Страхувальники – дієздатні  фізичні та юридичні особи, які в Період проведення Акції мають намір укласти договір добровільного медичного страхування зі строком дії 1 рік за одним із наступних страхових продуктів:

·        «ПРОВІДНА ТУРБОТА про родину»;

·        «ПРОВІДНА ТУРБОТА про дитину»;

·        «ПРОВІДНА ТУРБОТА ПРЕМІУМ»;

·        «ПРОВІДНА ТУРБОТА про колектив»;

·        «Медицина для кожного» (код продукту - 2514).

3.7. Учасниками акції є нові клієнти СК «ПРОВІДНА» та постійні клієнти, які є не збитковими. Рівень збитковості клієнта визначає андерайтер.

3.8. Учасниками Акції за Умовами не можуть бути штатні працівники Товариства та члени їх сімей.

 

4. Порядок застосування Умов Акції:

4.1. На період проведення Акції встановлюються акційні ціни (страховий платіж) при укладенні договорів страхування за страховими продуктами, зазначеними у п.п. 3.1.- 3.6 даних Умов.

4.2. Зазначені Умови застосовуються:

4.2.1 за страховими продуктами, зазначеними в п.п. 3.1, 3.2. Умов - до договорів страхування, які укладені, сплачені в повному обсязі без застосування розстрочки та (або) відстрочки страхового платежу та вступили в дію в зазначений Період проведення Акції.

4.2.2      за страховими продуктами, зазначеними в п.п. 3.3.-3.6.Умов - до договорів страхування, які укладені, сплачені в повному обсязі без застосування розстрочки та (або) відстрочки страхового платежу.

4.3  Основною складовою цих Умов є застосування спеціального коефіцієнту для визначення акційної ціни страхових продуктів.

4.4 Страховий тариф за цими Умовами визначається шляхом множення розрахункового страхового тарифу на спеціальний коефіцієнт:

4.5 

4.6   Укладання  договорів страхування на Акційних умовах, здійснюється при наявності  попереднього Андерайтерського висновку.

4.7   Інформування щодо Умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення цих Умов на інтернет-сторінці СК «ПРОВІДНА» www.providna.ua, у кожному офісі та в агентів СК «ПРОВІДНА». Крім того, консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефоном Контакт-центру СК «ПРОВІДНА»: 044-492-18-18, 095-933-50-50, 073-933-50-50, 096-933-50-50.